Ansvarlighed

 
CARMO FOOD arbejder hver dag målrettet på at sikre ansvarlighed i alle forhold.

Dette gælder både overfor vores medarbejdere og
overfor vores omverden. 
 
 
Vi ønsker for vores medarbejdere:
 • at være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads
 • at alle har ret til og mulighed for at udvikle sig
  selv og arbejdspladsen
 • at have en omgængelig og fri omgangstone
 • at de sikrer vores samarbejdspartnere de bedst
  mulige forhold indenfor rammerne af vores politikker
 • at behandle vores samarbejdspartnere og kolleger i
  branchen med respekt

 

Vi forlanger af vores leverandører:

 • at de altid lever op til gældende lovgivning
 • at de lever op til vores indkøbspolitikker
 • at der ikke anvendes børnearbejde
 • at der ikke anvendes fængsels- eller tvangsarbejdskraft
 • at der ikke diskrimineres
 • at standarder for løn- og ansættelsesforhold overholdes
 • at der er et sundt og sikkert arbejdsmiljø