Fødevaresikkerhed

-  En naturlig og høj prioritet  -

Hos CARMO FOOD lægger vi stor vægt på, at vores kunder kan have tillid til vores produkter. Derfor arbejder vi konstant med fødevaresikkerhed og kvalitetskontrol - både hos os selv og hos vores leverandører.
 

IFS - certificering der gi’r optimal fødevaresikkerhed

Et IFS certifikat er vores kunders – og i sidste ende forbrugernes - sikkerhed for, at de produkter, der aftages fra CARMO FOOD opfylder kravene inden for fødevaresikkerhed.
 
En væsentlig fordel ved IFS certificeringen er HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Systemet går i sin enkelhed ud på at indøve og nedskrive procedurer for hver eneste arbejdsproces i virksomheden. Eventuelle afvigelser registreres og bliver løbende evalueret for at fjerne fejl og udvikle arbejdsprocesserne yderligere.
 
Ledelsen har nedsat et HACCP team, til hvilket man har delegeret ressourcer og beslutningskompetence.
 
Et HACCP team består af dygtige medarbejdere hos CARMO FOOD, som overvåger produktionen fra råvare til færdigvare med fokus på de punkter, hvor man har analyseret, at noget kan gå galt. De kritiske styringspunkter er af biologisk, fysisk eller kemisk karakter.
 

Fuld sporbarhed – naturligvis

-fra leverandør til kunde – der har vi selvfølgelig fuld sporbarhed på alle vores produkter.

 

 

CARMO FOOD Nordic A/S

 

CARMO FOOD International A/S