Persondatapolitik    

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Find vores kontaktoplysninger i nedenstående sektion.

CARMO FOOD Nordic A/S
Sundsholmen 12
9400 Nørresundby
CVR-nr. 37820172
+4596327327

CARMO FOOD International A/S
Sundsholmen 12
9400 Nørresundby
CVR-nr. 37820148
+4596327372

Samlet: CARMO FOOD

Ønsker du at kontakte os, kan dette ske på enten en af de ovenstående telefonnumre og adresser, eller du kan sende en mail til:

Adm. direktør, Ejner Sørensen: es@carmofood.com 
Personalechef og CFO, Kasper Korsvang Møller: km@carmofood.com 

 

I nedenstående kan du finde oplysninger om formålene med vores behandling af personoplysninger, samt om hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Info til dig, der søger job

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger

 • Formål: At tage stilling til, hvorvidt du kan få job hos os. 
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Persondata som navn, CPR-nummer, adresse og telefonnummer, eller hvilke øvrige oplysninger, du har givet på din ansøgning til os.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Persondataforordningen.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysningerne er dem, du selv har givet os, sammenlagt med eventuelle samtaler med referencer samt offentligt tilgængelige data.


Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i maksimalt 6 måneder.

 

Info til dig, der handler med os

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger: 

 • Formål: Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere, herunder personoplysninger om personer ansat hos kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Vi behandler oplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at sælge og modtage varer og tjenester til og fra vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Vores grundlag er at opfylde kontrakten, som den registrerede er part i. Hvis den registrerede ikke er part i kontrakten, er vores grundlag for at behandle oplysningerne et sagligt hensyn i at kunne opfylde kontrakten med kunden, leverandøren eller samarbejdspartneren.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi behandler alene almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Persondataforordningen.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Vi indsamler personoplysningerne direkte hos dig og/eller tredjemand, fx vores kunder, leverandører eller hos offentlige myndigheder.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på alene at opbevare dem så længe, der er en faglig begrundelse herfor, f.eks. at den løbende samhandel stadig pågår eller forventes igen på et tidspunkt at komme til at pågå.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er 1. version af Carmo Foods persondatapolitik skrevet med virkning fra 25. maj 2018.
    

Indsamling af data på websiden 
Cookies også noget der anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. I dette tilfælde er en cookie en fil, som lægges på din computer eller anden digital enhed. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Til info kan cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af én eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Denne hjemmeside anvender cookies. 

 • Slet eller slå cookies fra i browseren 
  Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser, du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør, det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
 • Vi bruger data fra cookies til at indsamle statistik på vores hjemmeside, som hvilke destinationer vores brugere kommer fra, hvilke sider de finder interessante og eventuelle bucket-holes hvor de hopper videre til en ekstern side. Vi følger ikke den enkelte bruger og gemmer ikke nogen former for data, hvilket gør at der heller ikke er noget der kan misbruges, videregives eller sælges.

Indsamling af info på messer
Personligt oplyste informationer som mail, virksomhed og kundenumre, er alt sammen noget der bliver håndteret internt og kun internt. Disse da vil kun blive brugt i forhold til de aftaler, vores team har med den enkelte bruger. 

Sociale Medier
Flere kunder vil opleve at blive tilføjet en gruppe på sociale medier som Facebook. Brugeren vil blive spurgt om deltagelse herom inden de er med i dette univers. Informationer om bruger vil ikke blive delt eller misbrugt uden for den enkelte brugers verden. Grupperne oprettet er kun til at tjene info omkring tilbud, events og spørgsmål om eventuelle produkter og virksomhedsrelevant indhold. 

Nyhedsbreve
Eventuelle nyhedsbreve der modtages på mail, vil være på mailadresser modtaget gennem vores sælgere og vil derfor have en personlig relevans. Ønsker man ikke længere at modtage nyhedsbreve, information og tilbud, så kan den givne sælger kontaktes og få dig fjernet fra arkivet.

Messer
Vi forbeholder os ret til at kontakte de folk, der deltager i lodtrækninge eller i øvrigt afleverer data til os på messer.